Voorbeeldbrief

Maak gebruik van onze eerste herinneringsbrief

Voorbeeld herinnering

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr…….ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

Wellicht heeft u de uiterste betaaldatum over het hoofd gezien?

We vragen u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om het eindbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze bankrekeningnummer …….. over te maken.

Daarnaast willen we u vragen om ook in de toekomst facturen binnen de door ons overeengekomen termijn te betalen.

Indien deze brief uw betaling gekruist heeft, dan kunt u uiteraard doen alsof u dit schrijven nooit onder ogen heeft gekregen.

We verheugen ons op een verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

[naam]
[functie]
[contactgegevens]

Direct een adviesgesprek plannen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Plan dan hier een vrijblijvend adviesgesprek in en dan kunnen we kijken hoe we je verder kunnen helpen!