Voorbeeldbrief

Maak gebruik van onze voorbeeld aanmaningsbrief

Voorbeeld Aanmaning

Geachte heer/mevrouw,

Tot op heden blijft u in gebreke met de betaling van de onderstaande factu(u)r(en), waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken: Voor deze factu(u)r(en) is u eerder al een betalingsherinnering gezonden. Desondanks is betaling nadien uitgebleven.

Vriendelijk doch dringend verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor betaling. Uw betaling dient uiterlijk binnen 15 dagen na dagtekening van deze brief te zijn bijgeschreven. Betaling dient plaats te vinden op IBAN [uw IBAN] ten name van [uw bedrijfsnaam] te [uw vestigingsplaats] onder vermelding van bovenvermeld(e) factuurnummer(s). Als tijdige betaling onverhoopt uitblijft, zie ik mijzelf helaas genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven aan Het Debiteurenhuis B.V.

In dat geval zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente €. en buitengerechtelijke incassokosten € . Vooralsnog verwacht ik dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen. Om ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, zend ik deze brief zowel per post als per e-mail.

Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

[uw (bedrijfs)naam]

Direct een adviesgesprek plannen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Plan dan hier een vrijblijvend adviesgesprek in en dan kunnen we kijken hoe we je verder kunnen helpen!